Portret Bogucina z 1944 r. cz. 6

Wracając do centrum wsi pierwsze kroki kierujemy do olejarni pana Józefa Stachyry. W drewnianym...