Historia wsi w pigułce

  • 1398 – pierwsza wzmianka. Bogucin i Garbów pod wspólnym panowaniem Szczekockich

 

  • 1418informacja o istnieniu wiejskiej karczmy

 

  • 1433od tego roku Bogucin i Garbów, dotąd będące wspólną własnością  Jana ze Szczekocin, zostają rozdzielone i przydzielone jego spadkobiercom. Stanisław otrzymuje Garbów, a Dobiesław Bogucin

 

  • 1447 – Jan ze Szczekocin, właściciel wsi Bogucin towarzyszy królowi Władysławowi Jagielle w podróży do Budy

 

  • 1453 – delimitacja, czyli regulacja granic między Bogucinem, Garbowem, Ługowem i Księżycami

 

  • 1460 – szlachcic  Stanisław Frostek, zamieszkały w Bogucinie, pełni obowiązki
   zastępcy burgrabiego lubelskiego

 

  • 1461 – wśród asesorów sądu ziemskiego lubelskiego wymieniany jest dziedzic Dobiesław ze Szczekocin alias de Bogucin, co świadczy o tym, że już wtedy Szczekoccy posiadali w Bogucinie dwór szlachecki

 

  • 1467 – zmienia się nazwa wsi na Bogocin

 

  • 1467 – w wyniku podziału rodzinnego  grunty wsi o nazwie Księżyce przechodzą na własność dziedziców Bogucina i Garbowa

 

  • 1472 – pojawia się wzmianka o sołtysie wsi Grzegorzu Skowronku

 

  • Wiek XVII – Bogucin w tym okresie przechodzi kolejno w ręce Tęczyńskich, Pileckich, Orzechowskich, Iżyckich i Głuskich. Wśród posiadaczy pojawia się również nazwisko Kłokockiego

 

  • ~1650 – przemarsz wojsk tatarskich

 

  • ~1671 – budowa dworu szlacheckiego krytego gontem

 

  • Początek XVIII w. – Bogucin znajduje się na liście miejscowości, jakie poniosły szkody w wyniku walk oddziałów polskich, litewskich, szwedzkich i tatarskich

 

  • 1737 – Bogucin przechodzi spod władania Daniela Kowalewskiego w ręce chorążego kijowskiego, Stanisława Wyrzyckiego. Z tej okazji powstaje pierwsza w historii wsi lista nazwisk poddanych dworskich

 

  • 1754 – wieś przejmuje wojewoda wołyński Seweryn Rzewuski

 

  • 1775 – Bogucin i Garbów zostają sprzedane staroście tarnogórskiemu i olkienickiemu Michałowi Granowskiemu

 

  • 1819 –  utrata dotychczasowego znaczenia wsi. Siedzibą właścicieli (rodu Jezierskich) dóbr bogucińskich staje się Garbów. W Bogucinie pozostaje jedynie folwark.

 

  • 1827 – w Bogucinie jest 29 domów i 240 mieszkańców

 

  • 1833 – budowa drogi bitej Lublin – Warszawa

 

  • 1864 – chłopi otrzymują ziemię na własność

 

  • 1867 – wieś zostaje włączona do powiatu Nowoaleksandryjskiego (Puławskiego)

 

  • 1889 – chłopi otrzymują na wspólną własność lasy w bogucińskich uroczyskach „Waluń” i ‘Brzegi”

 

  • 1900 lub 1901 – boguciński folwark przejmuje sukcesor rodu Jezierskich – Jan

 

  • 1901 – boguciński majątek dworski, w drodze licytacji trafia do Bohdana Broniewskiego, ówczesnego dyrektora lubelskiej cukrowni

 

  • 1912 – pierwsza wzmianka o powołaniu szkoły w Bogucinie

 

  • 1921 – powstanie kolonii Las Boguciński

 

  • 1922 – Zygmunt Broniewski zastępuję zmarłego ojca – Bohdana na stanowisku garbowskiego i bogucińskiego dziedzica

 

  • 1928 – rozpoczyna się proces  komasacji gruntów, powstają nowe kolonie bogucińskie

 

  • 1935  – utwardzanie drogi do Lublina, po wykarczowaniu znacznej części bogucińskiego lasu

 

  • 1941 – hitlerowcy zakopują w ziemskiej mogile w bogucińskim lesie zwłoki 25 członków lubelskiej organizacji konspiracyjnej

 

  • 1944 – pacyfikacja kolonii „Las Boguciński”, podczas której spalono kilkanaście domów i zamordowano 18 osób, w tym siedmioro dzieci

 

  • 1947 – w wyremontowanym drewnianym baraku powstaje 5-klasowa Szkoła Podstawowa

 

  • 1962 – założono Koło Gospodyń Wiejskich

 

  • 1963 – założone zostaje Kółko Rolnicze

 

  • 1969 – otwarcie budynku szkoły podstawowej wybudowanej w ramach akcji „Tysiąc szkół na tysiąclecie państwa polskiego”

 

  • 1973 – powstaje Zbiorcza Szkoła Gminna, przejmując dzieci z Karolina, Lesiec i Piotrowic

 

  • 1986 – powstaje filia gminnej biblioteki publicznej w Garbowie

 

  • 1993 – rozwiązano Kółko Rolnicze

 

  • 1993 – założony zostaje piłkarski Klub Sportowy BKS Bogucin

 

  • 1997 – otwarcie stadionu sportowego

 

  • 1999 – BKS Bogucin, jako pierwszy w historii gminy awansuje do Lubelskiej Klasy Okręgowej

 

  • 2005 – Szkole Podstawowej w Bogucinie nadano imię Wandy Chotomskiej

 

  • 2008 – wydana zostaje książka o historii Bogucina

 

  • 2012 – założono Stowarzyszenie „Mój Bogucin”

 

  • 2013 – powstaje strona internetowa www.bogucin.net

 

   • 2018 – oddano do użytku salę gimnastyczną przy Szkole Podstawowej