Oświetlenie i świetlica zdominowały zebranie!

Dnia 24.05.2019 o godz. 20.00 w Szkole Podstawowej w Bogucinie odbyło się zebranie wiejskie. Rozmawiano o sprawach dla nas…