Bogucińskie dziewięcioraczki

Jeszcze niedawno w Bogucinie mieszkało 4229 osób, czyli mniej więcej tyle co...