Bogucińskie dziewięcioraczki

Jeszcze niedawno w Bogucinie mieszkało 4229 osób, czyli mniej więcej tyle co w uzdrowiskowym Nałęczowie, włączając w to sanatoryjnych pensjonariuszy. To nie żart. Takie dane pochodzą z rocznika statystycznego sprzed siedmiu lat.

Dziś Bogucinian jest zapewne o wiele więcej ponieważ od kilku dekad obserwujemy stały wzrost migracji ludności miejskiej na wieś. Polacy zaczynają doceniać uroki mieszkania na wsi i ochoczo przenoszą się tam, by wieść spokojne, sielskie życie na łonie natury. Taki jest trend i wszelkie prognozy pokazują, że będzie on pogłębiał się dalej.
Skąd wzięły się podane na wstępie liczby? Ano stąd, że w naszym kraju istnieje dziewięć miejscowości o nazwie Bogucin; wszystkie posiadają rangę sołectwa.

 

Pod względem zaludnienia największym z Bogucinów jest ten z powiatu poznańskiego a najmniejszym – z powiatu płońskiego. My w tym rankingu plasujemy się na pozycji wicelidera. Można przyjąć, że dziś w całej Polsce mieszka około pięciu tysięcy osób, w których piersiach biją bogucińskie serca.

Tyle suchych statystyk, a teraz udajmy się w podróż po bratnich miejscowościach. Nieprzypadkowo wędrówkę zaczynamy od powiatu olkuskiego.

Bogucin Mały, gmina Olkusz

Według legendy nazwa wsi, tak jak i sąsiedniego Bogucina Dużego pochodzi od sokolnika Boguty, który dostał te tereny pod opiekę od właścicieli zamku w sąsiednim Rabsztynie.

Zamek w Rabsztynie

W pewnym  okresie obydwie wioski należały do rodu Szczekockich, którzy następnie oddali je fundowanemu przez nich klasztorowi Cystersów. Badaczka historii średniowiecznej prof. Anna Sochacka uważa, że Szczekoccy (późniejsi właściciele Bogucina, Garbowa i Wojciechowa) przejmując we władanie dobra w Lubelskiem przenieśli stamtąd również nazwę miejscowości. Taka była ówczesna tradycja. W świetle tej wiedzy nasze wioski są ze sobą historycznie spokrewnione.
Bogucin Mały położony jest wśród malowniczych, gęsto zalesionych pagórków Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Przebiega tędy Szlak Orlich Gniazd oraz Transjurajski Szlak Konny.

Bogucin Mały – panorama miejscowości

Bogucin Mały należy do miejscowości o bogatym potencjale społecznym. We wsi znajduje się świetlica wiejska oraz boiska do siatkówki, koszykówki i piłki nożnej. Istotną rolę w życiu wsi odgrywa: Rada Sołecka z sołtysem, Klub Sportowy ULKS Grafit, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania dla Obszarów Wiejskich Gminy Olkusz, zespół folklorystyczny „Bogucanki”. Corocznie, począwszy od 2007 roku w ostatnią sobotę lipca w Bogucinie Małym organizowany jest festyn rodzinny mający na celu propagowanie zdrowego trybu życia.

Bogucin Duży, gmina Klucze

Może to zabrzmieć kuriozalnie, ale w tym przypadku duże jest mniejsze od małego, a dokładniej w Bogucinie Dużym (dawniej zwanym Wielkim) mieszka mniej ludzi niż w Bogucinie Małym. Ale dość tych zawiłości. Tak jak wiążą nas z tą miejscowością więzi historyczne, tak i teraz w życiu tej wioski odnotowujemy efekty pokrewnych działań. Oto przykład. W 2012 roku zarejestrowano Stowarzyszenie „Wszyscy Razem w Bogucinie Dużym”, które zajmuje się pielęgnowaniem lokalnej tożsamości kulturalnej i promocją miejscowości. Stowarzyszenie organizuje imprezy kulturalne dla mieszkańców wsi i prowadzi izbę regionalną, gdzie prezentowane są zabytkowe meble, dawne narzędzia i sprzęty domowego użytku. Oprócz tego w wiosce prężnie działają inne organizacje – KGW i OSP, które niedawno obchodziły swe jubileusze 70 i 35-lecia.

Remiza i świetlica wiejska w Bogucinie Dużym

 

Bogucin, gmina Niechlów

Jedziemy teraz do góry, a konkretnie do Bogucina w powiecie górowskim, województwie dolnośląskim. Po Drugiej Wojnie Światowej przybyło tu na tzw. „ziemie odzyskane” wielu przesiedleńców zza Buga. Nie brakowało również ludności z okolic Lublina. Według stanu na koniec 2011 roku w Bogucinie mieszkało zaledwie 62 mieszkańców. Tak mała liczba nie przeszkadza tutejszym aktywistom w prowadzeniu działalności społecznej, czego wyrazem jest odnowiona w ostatnich latach Świetlica Wiejska.

Ciasna ale własna – Świetlica Wiejska w Bogucinie gm. Niechlów

Bogucin, gmina Swarzędz

Kolejny etap prowadzi do podpoznańskiej osady. Automapa pokazuje, że na pokonanie trasy potrzebujemy 2 godz. 8 min. Jest to największa wieś w bogucińskiej rodzinie. Założona została przed 1720 rokiem w dolinie rzeki Główna, na brzegach której po obu stronach rozciąga się park dworski z młynem wodnym. Przy parku znajdują się stawy rybackie. W ostatnich latach odnotowano tu spory przyrost ludności wiejskiej (94 osoby na przestrzeni 11 lat). Między innymi z tego powodu miejscowi włodarze dbają o prawidłowy rozwój w sferze kultury i sportu. Ostatniej jesieni wielkopolscy Bogucinianie wzbogacili się o nowoczesną świetlicę, w której znalazła się sala główna o powierzchni 115 m2, aneks kuchenny, szatnie, sanitariaty oraz pomieszczenie gospodarcze. Budynek tętni życiem – swoje próby mają tutaj dzieci ze Scholi “Maryjne Aniołki”, odbywają się kursy komputerowe i tańca towarzyskiego, zajęcia dedykowane dla dzieci, warsztaty ze sztuki relaksu i medytacji. Na znajdującym się obok świetlicy boisku „Orlik” organizowane jest coroczne sołeckie grillowanie na koniec lata. Wieś posiada swoją stronę internetową (w fazie budowy) i fanpage na facebooku.

Świetlica Bogucin, gm. Swarzędz

Bogucin, gmina Fabianki

Wieś położona jest  w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie włocławskim. Znana jest przede wszystkim z prężnie działającej od 50 lat jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, którą jako jedyną w gminie włączono  do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Strażacy posiadają piękny i okazały budynek Remizo-Świetlicy, który pełni funkcję wiejskiego centrum kultury. Odbywają się w nim m.in. zabawy Walentynkowe, Andrzejkowe i  Sylwestrowe, spotkania z okazji Dnia Kobiet, turnieje tenisa stołowego. We wsi działa Ośrodek Sportów konnych organizujący corocznie półkolonie jeździeckie dla dzieci i młodzieży.

Remizo – Świetlica w Bogucinie gm. Fabianki

Bogucin, gmina Raciąż

Wieś położona w województwie mazowieckim, w powiecie płońskim. Jest jednym z aż 53 sołectw gminy Raciąż. Liczy zaledwie 56 mieszkańców. Mimo tak niskiej liczebności udało się Bogucinianom powołać do życia jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej, która zlokalizowana jest w strażnicy OSP. We wsi działa klub piłkarzy zrzeszonych do rozgrywek Gminnej Ligi Orlików +16. W niedalekiej przeszłości istniała tu Szkoła Podstawowa.

Strażnica OSP i samochód strażaków z Bogucina, gm, Raciąż

Bogucin, gmina Opinogóra Górna

O tej wiosce wiemy stosunkowo niewiele. Tak samo jak i o gminie, do której należy. Można odnieść wrażenie, że media omijają tamte tereny. Nawet strona internetowa urzędu gminy działa z zakłóceniami. Ze skromnym informacji, jakie udało się odnaleźć wynika, że Bogucin przez wiele wieków był powiązany z przyległą miejscowością Pałuki. Obie wioski należały do tych samych władców, w jednym przypadku był to proboszcz i dziedzic w jednej osobie. Dziś na styku obydwu miejscowości stoi kościół p.w. św. Gotarda. Trudno przypuszczać aby tętniło tam bogate życie kulturalne skoro nawet Gminny Ośrodek Kultury, którego wcześniejszy zabytkowy drewniany obiekt spłonął w roku 1999 roku, funkcjonuje w piwnicach urzędu gminy.

Bogucin, gm. Opinogóra Górna na mapach Google

Bogucin, gmina Garbatka – Letnisko

Wieś powstała w połowie XIX wieku z inicjatywy właściciela dóbr w Policznie — Malachiasza Boguckiego. To od jego nazwiska pochodzi dzisiejsza nazwa miejscowości otoczonej z trzech stron bujną zielenią Kozienickiego Parku Krajobrazowego. Okoliczną atrakcję stanowi  leśny rezerwat przyrody „Królewskie Źródła”, do którego prowadzi od Bogucina czerwony szlak rowerowy. Według legendy swoje pragnienie zaspokajał przy tych źródłach król Władysław Jagiełło – stąd nazwa rezerwatu. We wsi znajduje się kościół parafialny p.w. św. Maksymiliana Kolbe oraz szkoła podstawowa, obchodząca niedawno jubileusz 50-lecia swej działalności.

Szkoła Podstawowa w Bogucinie gm. Garbatka – Letnisko

 

Podsumowanie

1425 km – taką trasę w ruchu drogowym trzeba pokonać aby odwiedzić wszystkich naszych imienników według kolejności przyjętej we wpisie. Warto było zajrzeć wirtualnie do każdego z nich, aby zobaczyć jak im się powodzi. Wrażenia towarzyszące tej podróży będą tematem następnego artykułu. Uproszczone porównania pozwolą nam zrozumieć w jakim miejscu jesteśmy; w których dziedzinach wyprzedzamy pozostałe miejscowości noszące tę samą nazwę co my, a w których jesteśmy za nimi daleko w tyle.