Kategoria: Dziecięcy zespół taneczny BOGUTKI

„Bogutki” to Dziecięcy Zespół Taneczny z miejscowości Bogucin. Został założony 3 października 2011 roku z inicjatywy pani Jadwigi Flisiak i pani Moniki Pirbudagian-Fiutek. W ramach współpracy Filii Bibliotecznej w Bogucinie i Szkoły Podstawowej w Bogucinie obie panie założyły tę dziecięcą grupę o charakterze ludowym. Pierwszym instruktorem i choreografem była pani Fiutek, a do patronatu nad zespołem dołączyło stowarzyszenie „Mój Bogucin”. Obecnie zajęcia prowadzone są raz w tygodniu w Szkole Podstawowej w Bogucinie przez pana Grzegorza Grondkowskiego( tancerz zespołu Jawor) przy akompaniamencie pana Bartka Goduli. Zespół wyjeżdża na liczne występy oraz warsztaty, dzięki czemu dzieci rozwijają się fizycznie, kulturalnie i społecznie. Opiekunami zespołu są: pani Jadwiga Flisiak (Biblioteka) i pani Monika Kamińska (Mój Bogucin).

Chcesz wiedzieć więcej o zespole?