Kategoria: Szkoła Podstawowa

Szkoła Podstawowa w Bogucinie im. Wandy Chotomskiej jest placówką 8-klasową. W roku szkolnym  2019/2020 do nauki w klasach I-VIII przystąpiło 130 uczniów oraz 26 – w oddziałach pięcio i sześciolatków oraz 15 dzieci w tzw. Zespole Wychowania Przedszkolnego. Od września 2019 r. dyrektorem szkoły jest Agnieszka Mazur.