Historia Szkoły Podstawowej

Historia Szkoły
w Bogucinie

 

Pierwsze informacje o szkole w Bogucinie pochodzą z roku 1912. Mając na uwadze sytuację, w jakiej wówczas znajdowała się nasza ojczyzna, tj. czas zaborów, nauczanie odbywało się oczywiście w języku rosyjskim. Wielokrotnie jednak podejmowano walkę z zaborcą o naukę w języku ojczystym. Zajęcia ze względu na problemy lokalowe odbywały się wówczas w prywatnych domach – najpierw u Jana Bedy, a następnie u Hipolita Mohaupta, Antoniego Kowalczyka i Jana Rozwadowskiego. W roku 1923 szkolne dzieci przyjął pod swój dach Andrzej Bieniek. Nauczaniem trudniła się wtedy p. Pawlak, a następnie Bolesław Wasilewski. Początkowo kształcenie, przy ciągle zmieniającej się frekwencji prowadzono w dwóch klasach.

Według opowiadania nieżyjącego już dziś Stanisława Kowalczyka: pierwsze zajęcia szkolne odbywały się przed wojną u Andrzeja Bieńka, w jednej izbie, do której schodziły się okoliczne dzieci. Plan powstania osobnego budynku szkolnego powstał już w 1935 r., gdyż w czasie komasacji wydzielono teren pod jej budowę. Pomysł mieszkańców wsparł Broniewski (dziedzic), który zakupił cegłę. Zakupiono drewniany budynek, który został przeniesiony na teren przyszłej szkoły, jednak wymagał on remontu, a koszt przekraczał ówczesne możliwości i trzeba było odłożyć plany. Nauka wówczas odbywała się nadal u Andrzeja Bieńka. W czasie wojny cegła złożona na placu została skradziona.

Jak wspominają mieszkańcy Bogucina, w roku 1937 postanowiono utworzyć trzeci oddział, choć zajęcia odbywały się w dalszym ciągu w jednej izbie. Prowadziła je od tej pory Zofia Kawecka. Pomimo wielu przerw w nauczaniu, w czasie okupacyjnej zawieruchy powołano czwartą klasę i taki stan utrzymywał się aż do zakończenia działań wojennych. Wtedy zajęcia szkolne przeniesiono do domu Józefa Dadosa, a następnie Mateusza Gąsika. W roku 1947 mieszkańcy wsi wyremontowali drewniany barak, który po roku przejął rolę 5 klasowej szkoły podstawowej. Wśród nauczycieli wymieniane są nazwiska p. Urbańskiego, Józefa Reszki i Stanisławy Kisielewskiej, która funkcję kierownika szkoły sprawowała do roku 1969.

Jak wspomina Stanisław Kowalczyk: po wyzwoleniu w drewnianym budynku przyszłej szkoły sowieccy żołnierzy urządzili łaźnię. W 1945 r. rozpoczęto remont tego budynku. Na gruntowne wykonanie wszystkich prac brakowało pieniędzy, ale co roku dokonywano poprawek, które pozwoliłyby na przeprowadzenie normalnych lekcji. Od 1955 r. szkoła była miejscem gdzie integrowała się młodzież zorganizowana w kole „Wici” Wystawiali oni sztuki teatralne, z których dochód przeznaczali na remont budynku. Dzięki temu w  Bogucinie powstała 7-klasowa szkoła podstawowa.

Pragnienie mieszkańców Bogucina posiadania murowanego budynku szkolnego, było wtedy na tyle duże, że postanowili oni dokonać w czynie społecznym rozbiórki jednego z budynków, jaki pozostał po dawnym folwarku i przewieźć oczyszczone cegły na plac obok budynku drewnianej szkoły. Wraz z podjęciem bardziej radykalnych działań uaktywniła się grupa oponentów wobec dotychczasowej lokalizacji budynku szkolnego. Zaproponowała ona plac na wzniesieniu za stawem (ok. 100 m. od drogi Warszawa – Lublin, w kierunku centrum wsi), argumentując swe stanowisko fatalnym stanem drogi od szosy warszawskiej do istniejącej szkoły. To rozwiązanie miało pomóc dzieciom mieszkającym po północnej stronie szosy. Ostatecznie wniosek ten upadł, tak samo jak pomysł wykorzystania zwiezionej cegły do celów budowy, albowiem z początkiem lat sześćdziesiątych została ogłoszona ogólnopolska akcja „Tysiąc szkół na tysiąclecie państwa polskiego”, w ramach, której przystąpiono także do budowy szkoły w Bogucinie.  Uroczyste otwarcie nowego obiektu nastąpiło 1 września 1969 r. i wraz z tą historyczną datą zakończył się okres nieustannej tułaczki dzieci i nauczycieli po domach prywatnych.

Następne lata upływały pod znakiem wielkiego ruchu kadrowego wśród nauczycieli oraz kierownictwa szkoły. Kolejnymi dyrektorami byli Mieczysław Chmielnicki, Stanisław Rybak, Tomasz Górecki, Witold Kastelik oraz Genowefa Gawron i Lidia Majewska.

Kiedy w dniu 1 września 1973 r. powołano Zbiorcze Szkoły Gminne, szkoła w Bogucinie przyjęła dzieci z okolicznych miejscowości – Piotrowic, Karolina i Lesiec. Mieściło się tu wówczas nawet 17 oddziałów, więc zajęcia musiały się odbywać w systemie dwuzmianowym. Taka sytuacja miała miejsce aż do roku 1984, kiedy zniesiono Zbiorcze Szkoły Gminne, powołując inspektoraty oświaty. W czasie tych przemian – w 1983 r. – dyrektorem szkoły została Krystyna Drozd.

W roku 1993 szkoła zyskała kolejne pomieszczenia. Zostały dobudowane szatnie i zastępcza sala lekcyjna. W następnych latach, głównie dzięki działaniom Rady Rodziców, dyrektora Szkoły oraz ówczesnych miejscowych radnych gminy Garbów została wybudowana scena i powiększono hol.

W dniu 1 września 1999 r. pod kierownictwem Anny Wójcik – pełniącej funkcję dyrektora szkoły od roku 1999 do dnia dzisiejszego – nastąpiło wdrożenie reformy szkolnej. Powołana została wówczas 6 – letnia szkoła podstawowa oraz 3 – letnie gimnazjum z siedzibą w Garbowie.

Od 30 grudnia 2005 r., kiedy to podjęta została uchwała Rady Gminy, szkoła w Bogucinie oficjalnie nosi imię Wandy Chotomskiej. Uroczyste nadanie imienia oraz poświęcenie sztandaru odbyło się 5 czerwca 2006 r. Z tej okazji odprawiona została msza święta w kościele parafialnym w Garbowie, następnie zaś w lokalu szkoły odbyła się uroczystość, którą swą obecnością uświetniła dostojna patronka.

Placówka szkolna w Bogucinie spełnia standardy nowoczesnej szkoły. Zlokalizowana w jednopiętrowym budynku placówka posiada, bowiem stały dostęp do Internetu, dysponuje 6 salami lekcyjnymi, salą oddziału przedszkolnego, 2 pracowniami komputerowymi i centrum multimedialnym. W roku 2018 oddano do użytku salę gimnastyczną z boiskiem o wymiarach 12×24 m i zapleczem socjalnym. Przy szkole znajduje się ponadto boisko do piłki nożnej.
Od września 2019 r. funkcję dyrektora szkoły sprawuje Agnieszka Mazur – mieszkanka Bogucina.