Historia Bogucina

 

Aby ułatwić naszym czytelnikom szybsze i łatwiejsze dotarcie do interesujących ich okresów z dziejów Bogucina historia wsi została podzielona na kilka części i rozdziałów tematycznych.

 

Tytuł i krótki opis zawartości działu

Historia wsi cz. IObejmuje okres od 1398 do 1945

Historia wsi cz. IIObejmuje okres od 1945 do 2008

Okres Średniowiecza –Założenie wsi, wyznaczenie granic

Renesans i Barok – Okres panowania m.in Iżyckich i Głuckich

Oświecenie – Uwłaszczenie chłopów, panowanie Jezierskich

Historia folwarkuObejmuje okres od 1901 do 1945

Komasacja gruntów – Rewolucyjne zmiany urbanistyczne wsi 1928-1932

Okres międzywojenny  – Obejmuje okres od 1918 do 1939

II Wojna Światowa – Obejmuje okres od 1939 do 1945

Ważniejsze daty w historii wsi  –Historia wsi w pigułce

Bogucin ’44  – Zdjęcia i opis miejscowości z okresu II Wojny Światowej

Bogucin według akt USC XIX w. – Tu znajdziecie m.in. nazwiska mieszkańców, ich zawody oraz ciekawe akcenty z życia wsi i okolicy.

Dawne mapy wsi – Są tu m.in. mapy polskie, rosyjskie i austriackie

Stare fotografieNajstarsze fotografie pochodzą z początku XX w.

Jak powstawały nowe miejscowości  – O tym jak powstały Karolin, Borków i inne wioski

Artykuły historyczneW tych artykułach podążamy śladami przeszłości