Kategoria: JEDNOSTKI

Bogucin to wieś bezdomnych organizacji społecznych. Mimo braku dachu nad głową tutejsi mieszkańcy przejawiają ogromną inicjatywę społeczną, czego dowodem są wszelkie działania jakich się podejmują. W tej materii pozostają niedoścignieni.
Stowarzyszenia, koła i inne organizacje

BKS Bogucin – Klub Sportowy

BOGUTKI  – Dziecięcy Zespół Taneczny

KGW Bogucin  – Koło Gospodyń Wiejskich 

Mój Bogucin  – Stowarzyszenie mieszkańców Bogucina

Szkoła Podstawowa  – Szkoła ośmioklasowa