Bogucińskie dziewięcioraczki cz. 2

Jak wypadamy na tle naszych bliźniaczych imienników? Oto jest pytanie…