Oświetlenie i świetlica zdominowały zebranie!

Dnia 24.05.2019 o godz. 20.00 w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bogucinie odbyło się zebranie wiejskie. Rozmawiano o sprawach dla nas, Bogucinian, bardzo istotnych.
W programie zebrania znalazły się m.in.:

1) Dokonanie zmian w Funduszu Sołeckim 2019.
2) Plan budowy świetlicy wiejskiej w Bogucinie
3) Inne sprawy.

Przesunięcie środków

Dokonanie zmian w Funduszu Sołeckim polegać miało na przesunięciu kwoty 10 tys. zł przeznaczonej na projekt chodnika w Koloni Lasek Bogucki II na inny cel z powodu braku możliwości realizacji inwestycji w najbliższym czasie. Zgromadzenie zadecydowało, że kwota ta zostanie przeznaczona na poprawę oświetlenia w tamtej części Bogucina.
Decyzję podjęto po burzliwej dyskusji i po głosowaniu jawnym.
Inną propozycją dotyczącą przesunięcia z funduszu było zakupienie kosiarki dla Klubu BKS Bogucin.

Bogucin za budową świetlicy

Drugim problemem poddanym dyskusji była kwestia budowy świetlicy wiejskiej. Przekazaliśmy zgromadzonym na zebraniu reakcję członków Komisji Finansów na wręczony im list otwarty w sprawie budowy świetlicy i zastanawialiśmy się nad dalszą strategią działań. Omawialiśmy nasze oczekiwania i możliwości ich realizacji.
Kwestią sporną okazała się lokalizacja budynku. Wyjaśnienia wymagała kwestia placu zabaw, którego likwidacji sprzeciwiali się niektórzy zgromadzeni. Chcę tu więc jasno powiedzieć, że nikomu do głowy nie przyszła likwidacja placu zabaw! Plac zabaw pozostałby integralną częścią placówki. Budynek powstać miałby obok, na boisku do siatkówki. Boisko przeniesione zostałoby na teren obok szkoły. Miejsce jest, teraz wystarczy przedsięwziąć pewne kroki. W najbliższych dniach przypomnimy pisemnie o złożonych obietnicach w tej sprawie.
Świetlica wiejska zwykle ma koło siebie plac zabaw i tak byłoby też u nas. Nie ma mowy o żadnym zamykaniu tego terenu, utrudnianiu korzystania z niego czy to dzieciom szkolnym czy też młodszym! W końcu to ma być przecież nasze wspólne miejsce, serce wsi, centrum integracyjne! Do tego dążymy.
Planowany budynek nie może być zbyt mały. Musi pomieścić w sobie wszystkie bezdomne organizacje. W planach jest więc miejsce na  Bibliotekę, Izbę Regionalną, potrzebna jest sala na spotkania o różnorakim charakterze (robienie wieńców i palm, próby Koła Gospodyń, zebrania czy warsztaty dla różnych grup wiekowych mieszkańców). Jednym z najważniejszych celów jest też umieszczenie w tym budynku magazynów na liczne skarby zgromadzone przez organizacje bogucińskie, niezbędne do ich funkcjonowania a obecnie rozproszone po prywatnych domach.
Jest więc o co walczyć i nad czym myśleć. Mamy czas do połowy czerwca. Wtedy to udamy się ponownie do gminy by wziąć udział w Sesji Rady Gminy. Musimy pokazać naszą determinację, zdecydowanie i konkretne oczekiwania. Wsparci obecnością wielu mieszkańców Bogucina będziemy bardziej słuchani.