List otwarty do Rady Gminy Garbów

Zgodnie z zapowiedzią opisaną w artykule “W jedności siła”, członkowie nowo powołanej Rady Społecznej, Pani Sołtys, Rada Sołecka oraz mieszkańcy zainteresowani tematem budowy świetlicy wiejskiej w Bogucinie, stawili się dzisiaj o godzinie 13.00 na posiedzeniu Gminnej Komisji Finansów, by przedłożyć wniosek o wsparcie swoich poczynań.

Na ręce przewodniczącego Komisji (w 15 egzemplarzach) został złożony list otwarty do członków Rady Gminy Garbów, którego treść jest wynikiem ustaleń Rady Sołeckiej oraz Rady Społecznej z Bogucina. W odniesieniu na nasz apel nie otrzymaliśmy żadnej konkretnej odpowiedzi. Większość członków Komisji wyraziła zrozumienie dla potrzeby posiadania takiego budynku, ale zaznaczyła jednocześnie, że ciężko będzie w najbliższym czasie wygospodarować środki na realizację tego typu inwestycji.
Posiedzenie Gminnej Komisji Finansów było pierwszym krokiem naświetlenia przez mieszkańców (na forum gminnym) sprawy wybudowania w Bogucinie świetlicy, która pełniłaby rolę centrum kulturalnego. Temat jest dla Bogucinian o tyle istotny, że pozostajemy jedyną wioską w gminie Garbów, która nigdy nie posiadała budynku na tzw. cele społeczno – kulturalne. Nie chcemy go mieć tylko po to, żeby był ozdobą wioski. Chcemy w nim działać i rozwijać naszą miejscowość.
Budowa domu wiejskiego będzie także jednym z zagadnień Zebrania Wiejskiego zwołanego na 24 maja 2019 roku.

O kolejnych krokach podjętych w sprawie budowy oraz o ich wynikach będziemy informować na bieżąco na naszej stronie internetowej.

Poniżej kserokopia Listu otwartego do Rady Gminy Garbów: