Portret Bogucina z 1944 r. cz. 5

Kolonia „Pod Ługowem”, tak jak większość bogucińskich kolonii, powstała z początkiem lat…