Wspomnień czar – Bogucin w starej fotografii cz. 10

Stare zdjęcia to cenne pamiątki z przeszłości, o które warto zadbać. Jest w nich coś mistycznego. Są tam przede wszystkim…