Na Zwiastowanie bocian na gnieździe stanie

Powróciły do domu bociany, z zamorskiej powróciły ziemi. Słonko skrami grzeje promiennymi, kwiat...