Po nitce do… Bogucina

Kim jestem? Skąd pochodzę? Jak zaczęła się moja historia? Takie właśnie...