Dzielimy Fundusz Sołecki na rok 2022

Zebranie Wiejskie jest nie tylko okazją do spotkania się z przedstawicielami urzędu gminy. To również organ...