Zmiany w gospodarowaniu nieczystościami ciekłymi i odpadami.

Właściciele nieruchomości na terenie Gminy Garbów posiadający zbiorniki bezodpływowe (szambo) lub przydomową...