Fundusz Sołecki 2020 – podzielony

Zebranie wiejskie w Bogucin zwołane przez sołtys Anetę Wolińską na poniedziałek – 9 września...