Portret Bogucina z 1944 r. – cz. 2

Boguciński folwark to nie tylko gospodarstwo rolno-hodowlane wraz z przyległymi budynkami gospodarczymi i mieszkalnymi