24 stycznia wybieramy Sołtysa i Radę Sołecką

Tradycyjnie po wyborach samorządowych odbywają się wybory sołtysów i członków rad sołeckich. W większości...