24 stycznia wybieramy Sołtysa i Radę Sołecką

Tradycyjnie po wyborach samorządowych odbywają się wybory sołtysów i członków rad sołeckich. W większości gmin w Polsce wybory te przeprowadza się w ciągu pół roku od wyborów samorządowych.

W naszym sołectwie Wójt Gminy Garbów Kazimierz Firlej zwołał Zebranie Wiejskie w celu wyboru wiejskich władz na dzień 24 stycznia 2019 roku.

Szczegóły na ogłoszeniu poniżej.


Chęć ubiegania się o stanowisko sołtysa wsi Bogucin potwierdzili dotychczas następujący kandydaci:

1. Aneta Wolińska

2. Piotr Kowalczyk