Zmienia się odbiorca odpadów komunalnych

W przetargu ogłoszonym przez gminę Garbów wyłoniona została nowa firma obsługująca zamówienie gminne...