Pielgrzymkowe refleksje

Nie wiem, czy pierwszy krok najtrudniejszy, czy ostatni. Pierwszy tchnie entuzjazmem. Nogi same niosą...