Zmienia się odbiorca odpadów komunalnych

W przetargu ogłoszonym przez gminę Garbów wyłoniona została nowa firma obsługująca zamówienie gminne pod nazwą: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Garbów oraz dostarczonych do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych”.  Od października 2018 roku obsługiwać nas będzie PHU EKO-TRANS Cezary Kubacki. Wielkie 90, 21-143 Abramów, która już w najbliższym terminie (1 października) odbierze odpady z worków i pojemników. Te ostatnie należy pozostawić przy drodze, aby ich właściciel mógł jeszcze tego samego dnia je pozbierać. Wcześniej firma PHU EKO-TRANS powinna wyposażyć nas w nowe pojemniki.
Poniżej przedstawiamy harmonogram odbioru odpadów komunalnych oraz odpadów zbieranych w sposób selektywny na rok 2018/2019 oraz dodatkowe informacje z tym związane.