Kolejne podium dla wieńca z Bogucina

Dożynki to piękna wieloletnia tradycja polskiej wsi zwieńczająca ciężką pracę rolników. Wprawdzie zbiory plonów nie kończą się wraz z wakacjami, ale jest wtedy krótki czas na odpoczynek po niejednokrotnie nerwowym okresie żniw. Minione lato było tego dobitnym przykładem – najpierw susza, później długotrwały deszcz, który uniemożliwił zebranie dobrej jakości zboża zamieniając złociste łany w szaro – bure połacie.
Nasze bogucińskie gospodynie wykazały się dużą roztropnością kiedy już z końcem czerwca żęły dorodne kłosy na wieniec, który można było później podziwiać na święcie plonów w Garbowie. Dzieło przedstawiające parę gospodarzy z szacunkiem niosących w darze owoce pracy swoich rąk jest pięknym symbolem ludzi polskiej wsi żyjących w zgodzie z prawem i rytmem natury. Pokora i wdzięczność wobec stwórcy, duma i radość z urodzaju oraz prośba o opiekę – to wszystko wyraża się w tym wieńcu. Motyw ludowy łączy się tam z patriotycznym, którego znakiem jest godło narodowe górujące ponad przedstawionymi postaciami.
Pomysłowość i precyzja wykonania sprawiły, że prezentował się znakomicie zarówno na naszym gminnym garbowskim podwórku zdobywając pierwsze miejsce, jak i w Radawcu, gdzie w konkursie powiatowym i wojewódzkim pracę naszych pań doceniono miejscem drugim.
Piękny i nieoceniony jest w swej wartości coroczny zwyczaj wyplatania wieńca. Niesie on możliwość zachowania i przekazywania tradycji, która tak bardzo kształtuje naszą tożsamość lokalną i narodową. Pielęgnowanie wiejskich obrzędów i rytuał świętowania sprzyja radosnej integracji poprawiającej dobre relacje naszej społeczności.