Smaczna wiosna

Wiosna nadeszła. Wyczekiwana, choć zima nie dokuczyła tak bardzo. Ptaszęta się rozśpiewały, zazieleniła...