Fundusz Sołecki 2023 dla Bogucina

W tym roku byliśmy miejscowością, która rozpoczęła cykl zebrań wiejskich, których główny cel stanowi...