Fundusz Sołecki 2023 dla Bogucina

W tym roku byliśmy miejscowością, która rozpoczęła cykl zebrań wiejskich, których główny cel stanowi podział funduszu sołeckiego na rok 2023 w gminie Garbów. Zebranie odbyło się w piątek 2 września 2022 roku w Szkole Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Bogucinie. Trwało od godziny 19.15 do 21.45. Frekwencja: 15 mieszkańców. 

        Fundusz sołecki 2023

Na 2023 rok Bogucin otrzymał do podziału kwotę 52 670 zł.
Głosowaniu poddano następujące propozycje:

 1. Festyn: 7 000 zł
 2. Zespół Bogutki: 3 000 zł
 3. Koło Gospodyń Wiejskich: 4 000 zł
 4. Boguciński Klub Sportowy – inwestycje na boisku: 20 000 zł
 5. Progi zwalniające : 10 000 zł
 6. Element na plac zabaw: 27 000 zł
 7. Utrzymanie porządku na placu zabaw: 3 000 zł
 8. Materiały na zajęcia w szkolnej świetlicy: 3 000 zł
 9. Stojak na rowery dla szkoły: 1 500 zł
  Razem: 78 500 zł

  Ostatecznie Funduszu sołecki na 2023 rok został uchwalony w następującym kształcie:

  1. Festyn: 7 000 zł
  2. Zespół Bogutki: 3 000 zł
  3. Koło Gospodyń Wiejskich: 4 000 zł
  4. Boguciński Klub Sportowy – inwestycje na boisku: 20 000 zł
  5. Progi zwalniające : 10 000 zł
  6. Utrzymanie porządku na placu zabaw: 3 000 zł
  7. Materiały na zajęcia w szkolnej świetlicy: 4 170 zł
  8. Stojak na rowery dla szkoły: 1 500 zł
      Razem: 52 670 zł