Wspomnień czar – Bogucin w starej fotografii cz. 13

Zdjęcia są czarodziejskim wynalazkiem. Zamykają na kartce papieru chwilę krótką jak mgnienie oka....