Pieniądze to nie wszystko

Często życzymy sobie nawzajem pieniędzy. Czy jest to dobre życzenie? Czy jakość...