Ratunku! Smog mnie dusi!

Zima śniegiem posypała drogi i pola, mrozem wyszczypała policzki i uszy. Spragnieni zimowych...