Fundusz Sołecki na 2021 rok zatwierdzony

Zebraniem, które odbyło się w dniu 22 września 2020 roku, w drugim terminie...