Rozmowa

Każda rozmowa jest ważna. Czasem nawet nieistotne są słowa, wystarczy ton...