Fundusz Sołecki na 2019 rok – wersja ostateczna

Po raz pierwszy w historii podziału środków z Funduszu Sołeckiego – zwoływano aż trzy...