Fundusz Sołecki na 2019 rok – wersja ostateczna

Po raz pierwszy w historii podziału środków z Funduszu Sołeckiego – zwoływano aż trzy dodatkowe zebrania, by nadać Funduszowi Sołeckiemu na 2019 rok ostatecznego kształtu.

Pierwsza runda

Przypomnijmy, że na zebraniu sołeckim w dniu 12 sierpnia 2018 roku Bogucin miał do podziału kwotę 39 341,20 zł, która została rozdysponowana w następujący sposób:

1. Festyn – 3500 zł
2. Działalność Koła Gospodyń Wiejskich – 1500 zł
3. Działalność Zespołu “Bogutki” – 4000 zł
4. Wydatki dla BKS – 4500 zł
5. Sporządzenie dokumentacji technicznej na budowę ok. 1 km chodnika w Bogucinie na II Kolonii
– 10 000 zł
6. Sporządzenie dokumentacji technicznej oświetlenia na końcowym odcinku II Kolonii – 0 zł
7. Turniej tenisa stołowego – 600 zł
8. Remont boiska przy Szkole Podstawowej – 0 zł
9. Zajęcia dla dzieci prowadzone w szkole podczas ferii zimowych – 2000 zł
10. Doposażenie w urządzenia typu fitness wiejskiego placu zabaw – 13 241,20 zł.

Druga runda 

Kolejne zebranie zwołane 24 maja 2019 roku dokonało zmiany w Funduszu Sołeckim na 2019 rok, która polegała na przesunięciu kwoty 10 000 zł pierwotnie przeznaczonej na sporządzenie dokumentacji technicznej na budowę ok. 1 km chodnika w II Kolonii Bogucina na poprawę oświetlenia przy drodze na II Koloni w Bogucinie.
Po zatwierdzeniu zmiany przeznaczenie środków z Funduszu Sołeckiego wyglądało jak poniżej:

1. Festyn – 3500 zł
2. Działalność Koła Gospodyń Wiejskich – 1500 zł
3. Działalność Zespołu “Bogutki” – 4000 zł
4. Wydatki dla BKS – 4500 zł
5. Sporządzenie dokumentacji technicznej na budowę ok. 1 km chodnika w Bogucinie na II Kolonii – 0 zł
6. Poprawa oświetlenia na końcowym odcinku II Kolonii w Bogucinie –10 000 zł
7. Turniej tenisa stołowego – 600 zł
8. Remont boiska przy Szkole Podstawowej – 0 zł
9. Zajęcia dla dzieci prowadzone w szkole podczas ferii zimowych – 2000 zł
10. Doposażenie w urządzenia typu fitness wiejskiego placu zabaw – 13 241,20 zł.

Runda trzecia

Na zebraniu w dniu 9 września 2019 roku, dokonano kolejnego przesunięcia środków w ramach Funduszu Sołeckiego na 2019 rok. Poprzednio mieszkańcy II Kolonii wnioskowali o naprawę opraw oświetleniowych w tej części Bogucina. W międzyczasie, po zgłoszeniu awarii do odpowiednich służb, oświetlenie zostało naprawione w ramach umowy z Zakładem Energetycznym na konserwację opraw. Zmiana zgłoszona na tym spotkaniu miała dotyczyć sporządzenia projektu oraz postawienia dwóch lamp na końcowym odcinku II Kolonii.
Kwota przesunięcia to 10 000 zł.
Fundusz Sołecki 2019 po kolejnej korekcie:

1. Festyn – 3500 zł
2. Działalność Koła Gospodyń Wiejskich – 1500 zł
3. Działalność Zespołu “Bogutki” – 4000 zł
4. Wydatki dla BKS – 4500 zł
5. Sporządzenie dokumentacji technicznej na budowę ok. 1 km chodnika w Bogucinie na II Kolonii – 0 zł
6. Poprawa oświetlenia na końcowym odcinku II Kolonii w Bogucinie – 0  zł
7. Turniej tenisa stołowego – 600 zł
8. Remont boiska przy Szkole Podstawowej – 0 zł
9. Zajęcia dla dzieci prowadzone w szkole podczas ferii zimowych – 2000 zł
10. Doposażenie w urządzenia typu fitness wiejskiego placu zabaw – 13 241,20 zł.
11. Sporządzenia projektu oraz postawienia dwóch lamp na tym odcinku II Kolonii w Bogucinie, której dotyczył poprzedni wniosek.  – 10 000 zł.

Runda czwarta – finałowa

Kolejne – już ostateczne skorygowanie Funduszu Sołeckiego na 2019 rok miało miejsce na zebraniu zwołanym przez Sołtys Anetę Wolińską w dniu 30.10.2019 roku. Sołtys podała do wiadomości osobom zebranym na sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej, że do końca 2019 roku nie będzie możliwości zrealizować projektu i postawić dwóch lamp na końcowym odcinku II Kolonii w Bogucinie, dlatego kwotę 10 000 zł trzeba przesunąć ponownie. Po dynamicznej dyskusji pod głosowanie poddano propozycję BKS Bogucin, aby kwotę 10 000 w całości przeznaczyć na zakup piłkochwytów dla klubu do zamontowania ich na boisku.

Ostateczny podział Funduszu na 2019 rok:

1. Festyn – 3500 zł
2. Działalność Koła Gospodyń Wiejskich – 1500 zł
3. Działalność Zespołu “Bogutki” – 4000 zł
4. Wydatki dla BKS – 4500 zł
5. Sporządzenie dokumentacji technicznej na budowę ok. 1 km chodnika w Bogucinie na II Kolonii – 0 zł
6. Poprawa oświetlenia na końcowym odcinku II Kolonii w Bogucinie – 0  zł
7. Turniej tenisa stołowego – 600 zł
8. Remont boiska przy Szkole Podstawowej – 0 zł
9. Zajęcia dla dzieci prowadzone w szkole podczas ferii zimowych – 2000 zł
10. Doposażenie w urządzenia typu fitness wiejskiego placu zabaw – 13 241,20 zł.
11. Sporządzenia projektu oraz postawienia dwóch lamp na tym odcinku II Kolonii w Bogucinie  – 0 zł.
12. Zakup piłkochwytów dla Bogucińskiego Klubu Sportowego – 10 000 zł.