Jakże nam brak doskonałości by ujrzeć piękno w prostej rzeczy

Jakże nam brak doskonałości by ujrzeć piękno w prostej rzeczy – to fragment wiersza...