Portret Bogucina z 1944 roku – cz. 1

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu p. Jarka Sima, którego przodkowie pochodzą z Bogucina, a on sam jest...