I ty możesz mieć wpływ na bezpieczeństwo

14 września 2016 r. na Lubelszczyźnie ruszył program Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. To innowacyjne narzędzie, ma służyć głównie poprawie bezpieczeństwa mieszkańców. „Mapa” jest dostępna na stronach internetowych każdej z komend Policji, a jej obsługa została zaprojektowana tak, aby mógł z niej skorzystać każdy obywatel. Dla ułatwienia umieszczono instrukcję obsługi “Mapy”.Instrukcja_uzytkownika_

Na terenie naszej gminy zostały do tej pory zgłoszone dwa zagrożenia – jedno dotyczy przekraczania prędkości na obszarze zabudowanym, a drugie nieprawidłowego oznakowania drogi. Ile jest takich zagrożeń w naszej miejscowości? Rozejrzyjmy się wokół siebie.

Mapy zostały opracowane w oparciu o informacje własne Policji m.in. statystyki policyjne, na podstawie informacji przekazanych przez podmioty biorące udział w konsultacjach społecznych, ale również w oparciu o wyniki badań opinii publicznej.

Tworzenie mapy zagrożeń było poprzedzone wieloma spotkaniami, podczas których mieszkańcy zgłaszali swoje uwagi, mówili o potrzebach i zagrożeniach, które dostrzegają w swojej okolicy. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa pozwoli, więc na podniesienie poziomu bezpieczeństwa w miejscach wskazanych przez mieszkańców regionu.

„Mapa” dostępna jest na stronie internetowej – https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html

(zdjęcie: geoportal.gov.pl – Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa – gmina Garbów / 19.09.2016 r.)

Teraz i Ty, możesz mieć możliwość aktualizacji informacji na mapie. Za pomocą interaktywnej strony możesz przekazywać informacje o zagrożeniach występujących w Twojej okolicy. Następnie Policja będzie te sygnały weryfikować, jeśli się potwierdzą zostaną wprowadzone wprost na mapę.

Z narzędzia należy korzystać w sposób rozsądny. Każde naniesione na mapę zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję Policji. Z jednego numeru IP można zgłosić jedno zagrożenie na dobę.

Należy pamiętać, że zgłoszenia w ramach Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa nie zastępują potrzeby pilnej interwencji Policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112, 997.

Korzystanie z Mapy Zagrożeń przez internautów jest proste i przejrzyste.

Internauta, który będzie korzystać z tego narzędzia, powinien wyszukać na „mapie” konkretne miejsce uważane przez niego za zagrożone. Z listy kategorii zgłoszeń powinien następnie wybrać ikonę obrazującą konkretną kategorię zdarzeń, którą następnie należy nanieść na dane miejsce na mapie. Zgłaszający będzie również proszony o wprowadzenie w „oknie” szczegółów spraw, a także jego daty. Takie zgłoszenie od tej pory będzie już widoczne na mapie, jak również jego statut (nowe, weryfikacja, potwierdzone).

Teraz, dzięki Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa każdy może mieć wpływ na bezpieczeństwo w swoim otoczeniu.

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa opiera się o informacje skatalogowane w trzech płaszczyznach:

1. informacje gromadzone w policyjnych systemach informatycznych,
2. informacje pozyskiwane od społeczeństwa w trakcie:

  • bezpośrednich kontaktów z obywatelami, z przedstawicielami samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych itp.;
  • w trakcie realizowanych debat społecznych poświęconych bezpieczeństwu publicznemu,

3. informacje pozyskiwane od obywateli (internautów) z wykorzystaniem platformy wymiany informacji.

Informacje prezentowane na mapach będą uwzględniały zarówno wybrane kategorie przestępstw i wykroczeń jak i zagrożenia, które w subiektywnym odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa.

UWAGA:

Strona nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji.

W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112, 997.

Prosimy o odpowiedzialne korzystanie z aplikacji.

Każde naniesione na mapę zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję Policji.

Źródło:
Policja

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Podaj wynik działania * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.