Ewidencja ludności wsi Bogucin z 1943 roku cz. 2

Ewidencja ludności z marca 1943 roku to pierwszy w historii Bogucina tak szczegółowy spis ludności. Publikacja tego bezprecedensowego dokumentu stała się możliwa dzięki udostępnieniu przez Archiwum Państwowe w Lublinie.

Data spisu była bardzo dogodna, zastała bowiem ludność rolniczą w domu, nie kolidowała też z żadnymi świętami. Wielkanoc w 1943 roku przypadała na 25 i 26 kwietnia. Kadra komisarzy spisowych była liczna i dobrze wyszkolona. Pracowała sumiennie, aby nie narazić się na ostre konsekwencje ze strony organu nadzorującego, czyli administracji hitlerowskiej.

O ile do liczby mieszkańców i ich personaliów podchodzono w sposób rzetelny i drobiazgowy, to już do dat urodzenia można mieć pewne zastrzeżenia. Najprawdopodobniej wpisywano je na podstawie przekazu domowników, a ci albo mieli problemy z odczytaniem kalendarza, lub też świadomie wprowadzali komisarzy w błąd. Spis już z samej natury budził niechęć mieszkańców wsi, podejrzewających jakieś niecne zamiary okupanta.

Poniżej część drugą ewidencji, zawierającą pozycje 201-400. Cdn.