Wszystkim tatusiom…

Wszystkim ojcom, ojczulkom. Wszystkim tatom, tatulom. Wszystkim tatusiom i tatkom. W dniu...