Rok z fotowoltaiką – podsumowanie

Minął rok użytkowania instalacji fotowoltaicznych (PV), zainstalowanych w ramach projektu „EKOENERGIA DLA GMINY GARBÓW”. Pora więc przyjrzeć się im bliżej by odpowiedzieć sobie na pytanie, czy nasza inwestycja była opłacalna.

Kalkulacja opłacalności została oparta na aktualnej cenie energii elektrycznej, a ta według danych za rok 2020 wyniosła średnio 0,617 zł za 1 kWh. Na tę kwotę składa się cena energii elektrycznej oraz opłata za usługi dystrybucyjne. Do tego dochodzą inne tzw. opłaty stałe, ale one nas nie interesują w końcowym rozliczeniu ponieważ nie mają związku z instalacjami PV i wielkością zużycia energii. Za niektóre składniki płacimy tylko dlatego, że mamy podpisaną z PGE umowę na dostarczanie energii elektrycznej i zainstalowany licznik prądu.

Do oceny przyjąłem uśredniony wynik kilku instalacji o mocy 3,42 kW. Wszystkie one wyprodukowały ok. 3.9 tys. kilowatogodzin (kWh) i wszystkie były skierowane na azymut 170 -190 stopni. Różnice w pochyleniu paneli wobec ziemi nie miały większego znaczenia na wielkość produkcji.

Opłacalność instalacji PV zależy w dużej mierze od tego, w jaki sposób gospodarujemy wyprodukowaną energią. Jeśli uda się ją spożytkować  na bieżące potrzeby naszego gospodarstwa to zysk będzie większy, a jeżeli będziemy oddawać do sieci, wówczas z każdej kilowatogodziny stracimy 20 %, ponieważ takie są koszty przechowywania energii w sieci elektroenergetycznej.

Analiza opłacalności została wykonana na podstawie konkretnych wyników z jednej z wyżej opisywanych instalacji, gdzie współczynnik własnego wykorzystania energii wyniósł ok. 23 %, a pozostała ilość trafiła do „magazynu”.

Ze wskazań i obliczeń wynika, że w 2020 roku zużyto w gospodarstwie 2998 kWh energii elektrycznej, z czego 884 kWh pochodziło z instalacji własnej, a 2114 kWh pobrano z sieci energetycznej. Oprócz tego pozostało 332 kWh x 0,8 = 265 kWh do późniejszego wykorzystania.

Wniosek: instalacja PV pokryła całkowite koszty zużytej energii oraz wygenerowała nadmiar, który w przypadku całkowitego odzyskania należy wliczyć do ostatecznego rachunku.

Reasumując: (2998 kWh + 265 kWh) x 0,617 zł = 2013 zł – tyle zaoszczędził w roku 2020 posiadacz opisywanej instalacji fotowoltaicznej o mocy 3,42 kW .

Trudno ocenić na ile instalacje fotowoltaiczne będą opłacalne w przyszłości. To zależy od trwałości i awaryjności systemu oraz od polityki państwa wobec prosumentów energii. Obserwując ruch cen energii wydaje się, że dla mniejszych „zjadaczy prądu” nie ma dziś innej alternatywy.

Na zakończenie odpowiem na kilka pytań, które zadawano mi w ciągu ostatniego roku:

 1. Czy instalację fotowoltaiczną można wykorzystać do ogrzewania domu za pomocą pompy ciepła?
  Pompy ciepła pobierają dużą moc, więc do ich zasilania należy stosować instalacje o wyższej mocy.
 2. Co to znaczy, że instalacja ma moc np. 3,42 kWh?
  Wskaźnik ten oznacza wydolność systemu, czyli największą moc, jaką jest on w stanie wytworzyć w danym momencie.
 3. Czy mogę we własnym zakresie zwiększyć ilość paneli?
  Po pierwsze, każda ingerencja spowoduje utratę gwarancji, a po wtóre, ilość ta jest ograniczona wielkością mocy inwertera/falownika.
 4. W jaki sposób myć/czyścić panele fotowoltaiczne?
  Na ten temat jest wiele poradników w Internecie. Najważniejsza zasada jest taka, aby wybierać dni pochmurne lub porę ranną lub wieczorową, żeby nie uszkodzić rozgrzanych paneli.
 5. Czy posiadanie taryfy G12 (nocnej + weekendowej) jest opłacalne w przypadku instalacji PV?
  Najkrócej rzecz ujmując taka taryfa przestaje być opłacalna gdy w danym okresie rozliczeniowym nie jesteśmy w stanie skonsumować wyprodukowanej energii i nadwyżka przechodzi na następny okres.
 6. Jak najprościej dowiedzieć się, czy nasza instalacja zaspokaja aktualne zużycie energii w budynku lub gospodarstwie?
  Należy odczytać z licznika energii wartość kodu 8.1.0 i porównać z kodem 2.8.0. Jeżeli ten drugi wynik, pomniejszony o 20%, jest wyższy od pierwszego to znaczy, że mamy nadwyżkę energii.
 7. W jaki sposób PGE rozlicza nas w przypadku nadmiernego obciążenia jednej fazy?
  Zakładając, że instalacja trójfazowa wytwarza całkowitą moc 3 kW (po 1 kW na fazę), a my w tym czasie podłączymy do gniazdka jednofazowego odbiornik o mocy 2,1 kW, to licznik zbilansuje to w ten sposób, jak gdyby obciążenie było równomierne, czyli wynosiło po 0,7 kW na każdej fazie.