Leśna Madonna

Za chwil kilka minie rok od uroczystej promocji drugiego tomiku wierszy Pani Zofii...