Przewodnik turystyczno- gospodarczy po Bogucinie

Bogucin, niegdyś miejscowość typowo rolnicza, zmienia się w szybkim tempie w satelitę Lublina. Być może już następne pokolenie będzie mogło policzyć tutejszych rolników na palcach jednej ręki.

Ciężarówek i restauracji ci u nas dostatek… tylko koni żal…

Zmiany infrastrukturalne wymusił przede wszystkim postęp techniczny, ale w przypadku naszej wioski niebagatelne znaczenie miało i ma położenie geograficzne. Krzyżująca się stara „siedemnastka” z drogą ekspresową S12/17 dają olbrzymi komfort podmiotom gospodarczym, które wyrastają pod naszymi oknami niczym grzyby po deszczu. Wszystko wskazuje na to, że ta tendencja zostanie utrzymana. Statystycznie rzecz biorąc, w ilości lokali gastronomicznych i hotelowych na 1 mieszkańca jesteśmy w czubie klasyfikacji krajowej. A ich walory funkcjonalne, estetyczne i kulinarne znane są daleko poza granicami województwa lubelskiego. Pewnie niewiele gorzej wypadamy w branży transportu ciężarowego.

Pół wieku temu, poza typową chłopską zabudową, składającą się z chat, obór i stodół, można było tu spotkać jeszcze budynki: szkoły podstawowej, kółka rolniczego, dwóch zlewni mleka, sklepu spożywczego i wagi buraczanej.

Na tym lista obiektów „użyteczności publicznej” się kończyła. Dziś jest ich na tyle dużo, że należało zrobić selekcję, aby nasz przewodnik po Bogucinie był dostatecznie czytelny. Przeważają w nim  mikro – i małe firmy, powstałe głównie na przełomie ostatniego wieku. Pełną ewidencję podmiotów gospodarczych można obejrzeć w  zakładce „Firmy z Bogucina”.

Razem twórzmy gospodarczą mapę naszej małej ojczyzny

Zaprezentowana poniżej mapa ma charakter przejściowy. W miarę rozwoju sytuacji zwarte w niej dane, będą na bieżąco aktualizowane. Również głosy naszych czytelników będą miały wpływ na zawartość „Przewodnika turystyczno-gospodarczego po Bogucinie”. Wszelkie zgłoszenia i uwagi można przesyłać na adres redakcji lub umieszczać w komentarzach na naszym profilu fejsbukowym.