Dzielimy środki z Funduszu Sołeckiego

Przypominamy, że środki z funduszu sołeckiego, o kształcie którego zdecydujemy na zebraniu wiejskim, muszą być wydane do końca następnego roku budżetowego, czyli do końca 2021 roku. Nie ma możliwości ich zamrażania ani gromadzenia, by po latach sfinansować  jedną większą inwestycję. Pula przeznaczona dla Bogucina na 2021 rok to ok. 45 tys. zł. 

Cele, jakie zostaną określone przez mieszkańców naszej miejscowości do wydania z funduszu sołeckiego będą stanowić odrębną kategorię w budżecie gminy i choć statutowo muszą być zgodne z zadaniami własnymi gminy, to jednak nie powinny zastępować środków na inwestycje, ujętych w planach gminy.

Nie taki był zamiar pomysłodawców i ustawodawców funduszu sołeckiego, aby wyręczać gminy w realizacji dużych inwestycji, jakim są chociażby budowy dróg czy dużych instalacji oświetlenia drogowego. Fundusz miał przede wszystkim integrować i aktywizować społeczności wiejskie podczas realizacji inicjatyw „szytych” na miarę danego sołectwa, a nie wspierać przedsięwzięcia inwestycyjne, za które powinna być odpowiedzialna gmina.

Bogucinianie otrzymają możliwość współdecydowania o rozwoju swojej małej ojczyzny i realizowania inicjatyw, które są ważne z punktu widzenia naszej miejscowości. I dlatego to oni – WOLNI mieszkańcy wsi zdecydują o przeznaczeniu środków, a nie wójt gminy.  Bo to jest Fundusz Sołecki, a nie gminny.