Dożynki 2020 – obchody ograniczone pandemią

Jeszcze miejscami można spotkać nieskoszony łan zboża. Widok coraz rzadszy ale nadal obecny w wiejskim krajobrazie. Mimo to gminy i parafie organizują już święto plonów popularnie zwane Dożynkami.

Dożynki z koronawirusem w tle

W tym roku, w gminie Garbów odbyło się ono wcześniej niż zwykle, bo już 16 sierpnia 2020 i ze względu na pandemię, obchody zostały ograniczone do mszy świętej dziękczynnej w kościele parafialnym w Garbowie (uświetnione obecnością naszej rodzimej orkiestry ), krótkiego wystąpienia wójta gminy oraz corocznego konkursu wieńców.
Wieńce – dzieła sztuki ludowej – wyrosłe z ludowych oraz biblijnych obrazów; postury mniejszej lub większej; złożone głównie ze zbóż, ziół, kwiatów, owoców prezentowały się nie mniej pięknie, oryginalnie, różnorodnie i dostojnie niż w latach poprzednich. Wieńce przygotowały członkinie Kół Gospodyń Wiejskich z miejscowości: Bogucin, Garbów, Gutanów, Janów, Karolin, Leśce, Piotrowice Wielkie, Przybysławice, Wola Przybysławska, Zagrody oraz po raz pierwszy z Ługowa (gm. Jastków).

O krok od zwycięstwa

Komisja oceniała (ustawione przed świątynią, bezpośredni przed mszą) i przyznawała nagrody dla wieńców w dwóch kategoriach:
I – tradycja – zwyciężył Garbów, II – nowoczesność – zwyciężył Karolin.
Wieniec przygotowany przez KGW z Bogucina, ozdobiony koroną z prasowanych kłosów zbóż, uzyskał drugie miejsce na podium w kategorii – tradycja. Gratulujemy wszystkim twórczyniom pomysłowości przy tworzeniu dożynkowych dzieł, które można podziwiać w garbowskim kościele.

Chleb – symbol urodzaju, dostatku i pojednania

Miejmy też nadzieję, którą pokładamy w Stwórcy,  że za rok święto plonów odbędzie się “normalnie”, bez scenerii i widma wirusa; i, że szacunek dla chleba i rąk ludzkich, które na ten chleb pracowały – o czym nawiązał w swym dzisiejszym kazaniu ks. Mateusz – będzie nadal obecny i przekazywany pokoleniom. “Bo to co nas dzisiaj łączy – to chleb” – mówił. Chleb jako symbol pokarmu dla ciała, i dla ducha.