Vademecum przyszłego użytkownika internetu szerokopasmowego

Zapowiadana budowa światłowodu dla odbiorców indywidualnych staje się coraz bardziej realna. W celu zapoznania mieszkańców naszej miejscowości ze szczegółami przedsięwzięcia zorganizowane zostało w budynku szkoły podstawowej zebranie z projektantami sieci światłowodowej. Odpowiadali oni na szereg pytań zadawanych przez osoby zainteresowane usługą.

Dla kogo światłowód?

Celem projektu dofinansowanego z Unii Europejskiej jest wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do  internetu o wysokich przepustowościach oraz zapewnienie użytkownikom końcowym i placówkom oświatowym dostępu do sieci szerokopasmowej.

W ramach tego dofinansowania bogucińska szkoła będzie podłączona do szerokopasmowego internetu za darmo i przez 10 lat zostanie zwolniona z opłat, co odciąży budżet gminy.

Większość projektowanej sieci będzie biegła po istniejących słupach energetycznych PGE na mocy umowy z właścicielami słupów, jednocześnie konieczne jest uzyskanie zgody osób prywatnych na wejście monterów celem podwieszenie kabla światłowodowego.

Aby możliwe było przyłączenie klienta do sieci światłowodowej, niezbędne stanie się podpisanie umowy porozumienia o przyłącz światłowodowy. Wykonanie przyłącza do posesji zostanie wykonane bezpłatnie na etapie budowy sieci. Nie oznacza to, że nitka światłowodowa zostanie wprowadzona do domów. Tę czynność wykona monter operatora telekomunikacyjnego po uprzednim podpisaniu umowy o świadczenie usługi. Na etapie wykonywania obecnego projektu instalacja zostanie zakończona specjalną skrzynką na słupie, z której będzie można wykonać indywidualne przyłącze.

Kontrowersje

Najwięcej napięć powodowała kwestia prowadzenia przewodów po słupach energetycznych, a w zasadzie wysokość ich zawieszenia nad wjazdami na pola uprawne i posesje. Niektórzy przestrzegali, że linie będą narażone na zerwanie przez niektóre maszyny rolnicze. Projektanci zaś opierali się na polskich normach elektrycznych, dopuszczających najniższe odległości przewodów od powierzchni ziemi na poziomie 4,5 metra. Problem jest w tym, że norma PN-E-05100 była napisana jeszcze w ubiegłym wieku, kiedy rolnicy nie dysponowali tak potężnym sprzętem zmechanizowanym. Dylemat można rozwiązać podwieszając kabel światłowodowy na stosownej wysokości zachowując wymagany odstęp 0,5 m od linii energetycznej. Jednak dotychczasowe kable zostały powieszone o wiele niżej, co wzbudziło uzasadniony niepokój zarówno przyszłych abonentów jak i użytkowników pól.

Kiedy do naszych domów dotrze Internet światłowodowy?

Ma być szybko, ale kiedy konkretnie – nie wiadomo. Dużo zależy od tego, czy projektantom uda się zdobyć w odpowiednim czasie wszystkie wymagane zgody na budowę sieci. Następny krok będą musiały wykonać osoby chętne do skorzystania z dobrodziejstw światłowodu. Trzeba będzie wybrać jednego z kilku operatorów i podpisać z nim umowę, w ramach której monterzy doprowadzą kabel (od słupa do domu) i zakończą go routerem. Istotną sprawą będzie cena świadczonych usług. Jeśli ta okaże się zbyt wysoka, to może okazać się, że rozprowadzona sieć światłowodowa pozostanie niewykorzystana ze względu na silną konkurencję radiowej sieci LTE.