Ładnie, funkcjonalnie i bezpiecznie

Oddany został do użytku wyremontowany odcinek drogi gminnej nr 105949L, łączącej miejscowości Garbów i Bogucin. Trasa biegnie od garbowskiego kościoła do skrzyżowania z drogą powiatową w Bogucinie, a jej całkowita długość wynosi 2550 metrów. Inwestycja pochłonęła 1,621.709 zł, z czego 754.163 zł pochodzi ze środków Funduszu Dróg Samorządowych 2019.

Przebudowa drogi polegała głównie na wykonaniu dwuwarstwowej nawierzchni asfaltowej jezdni i ośmiuset metrowego chodnika w Bogucinie. Zgodnie ze standardami obowiązującymi w krajach Unii Europejskiej piesi będą mieli teraz do dyspozycji 2 metrowy pas z kostki brukowej.

 

Roboty zostały rozpoczęte od wytyczenia geodezyjnego i wycinki drzew oraz usunięcia wierzchniej warstwy ziemi z poboczy jezdni.

 

Zagrożone wycinką zostały trzy stare lipy. Ostatecznie jednak usunięto tylko dwie z nich – te sąsiadujące ze starą kapliczką pamiętającą czasy z początków ubiegłego wieku.

Staraniem państwa Chmielików kapliczka została odrestaurowana i osadzona na nowo na wyeksponowanym miejscu.

W ramach prac remontowych umocniono pobocza kruszywem łamanym, aby w sytuacjach awaryjnych można było powiększyć szerokość jezdni.

Przebudowano zjazdy do posesji i wybudowano nowe zjazdy do działek budowlanych i pól uprawnych.

Oczyszczono rowy melioracyjne i przepusty odprowadzające wodę deszczową.

Postawiono barierki ochronne przy przepustach i na niebezpiecznym zakręcie przy granicy Bogucina i Garbowa.

 

Umocniono włókniną strome skarpy znajdujące się na granicy obydwu miejscowości.

Zmieniono nawierzchnię brukową parkingu przy cmentarzu parafialnym.

Wyasfaltowano i wyznaczono teren do parkowania pojazdów przy garbowskim kościele.

 

Zgodnie z projektem, droga w Bogucinie (na niektórych odcinkach) została zwężona do 5 metrów, co w połączeniu z wysokimi krawężnikami dwumetrowej szerokości chodnika stanowić może wentyl bezpieczeństwa, polegający na spowolnieniu prędkości jazdy w terenie zabudowanym. Jednak, jak widać poniżej, nie wszystkim to przeszkadza, a niektórych kierowców doskonała jakość nawierzchni wręcz prowokuje do mocniejszego naciskania pedału gazu i wykonywania niedozwolonych manewrów, jak np. wyprzedzanie na skrzyżowaniu dróg.

Obok wysepki autobusowej wybudowano próg zwalniający. Ma on zmusić kierowców do zmniejszenia prędkości w miejscu, gdzie z autobusu szkolnego, będą wysiadać dzieci.

Jak bardzo zmienił się wygląd i przebieg wyremontowanej drogi pokazują poniższe zdjęcia. Fotografie nr 1 i 2 zostały zrobione z tej samej perspektywy, różnią się tylko datą wykonania, natomiast fotografia nr 3 pochodzącą z roku 1944 jest dziełem jednego z lotników niemieckich i pokazuje drogę z lotu ptaka. Widać na niej, że ówczesna droga była prosta jak strzała, zaś obecna miejscami przypomina nieco trasę slalomu narciarskiego.

fot nr 1

foto nr 1 – rok 2019

foto nr 2 – rok 1965

foto nr 3 – rok 1944. Droga w Bogucinie prowadząca do Garbowa

Przy wjeździe na opisywaną drogę stoi znak oznaczający zakaz ruchu pojazdów, których rzeczywista masa całkowita jest większa od 10 ton; w przypadku zespołu pojazdów zakaz dotyczy ich łącznej masy.

Z respektowaniem owego przepisu w określonych przypadkach mogą być spore problemy. Chodzi m.in. o wywóz buraków cukrowych, gdzie masa ciężarówek, przewożących surowiec do cukrowni potrafi kilkukrotnie przewyższyć wartość dozwoloną przepisami.

Zakończona inwestycja robi wrażenie. Zmotoryzowani mogą cieszyć się równą drogą, a piesi bezpiecznymi chodnikami. Oby tylko wszyscy użytkownicy potrafili rozsądnie korzystać z owych dobrodziejstw.