Szerokie pasmo – nadaje!

Obecność szerokopasmowego internetu na terenie Bogucina stała się faktem. Część mieszkańców –  kilkanaście posesji w okolicach sklepu Lewiatan –  już od miesiąca korzysta ze światłowodowej instalacji. Z informacji jakie udało się uzyskać – korzysta z zadowoleniem.

Na kolejnym obszarze wsi, na odcinku boisko BKS – szkoła podstawowa trwają prace podłączeniowe na słupach: ciągnięte są przewody i montowane skrzynki. Lada dzień i w tej części miejscowości będzie można podpisywać umowy z operatorami i “testować” prędkość “szerokopasmówki”.
Podobne zakres robót trwa na I Kolonii w Bogucinie, gdzie niektóre domy zostaną podłączone drogą ziemną.
Natomiast na II Kolonii podłączanie sieci światłowodowej zostało wstrzymane, ponieważ zakład energetyczny cofnął zgodę na montaż kabli na słupach. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest fakt, że w najbliższym czasie na II Kolonii ma zostać zlikwidowana napowietrzna linia energetyczna a co się z tym wiąże nastąpi również demontaż betonowych słupów.

Szerokie pasmo zaczyna w Bogucinie nadawać. Miejmy nadzieję, że jego funkcjonowanie przyczyni się do poprawy jakości w dostępie do internetu.
O przyłączeniu do sieci światłowodowej następnych gospodarstw domowych w Bogucinie oraz zakończeniu inwestycji na terenie naszej wioski poinformujemy czytelników w oddzielnym artykule.